Skoči na vsebino

svetovalnica.objem@gmail.com

051 343 773

Svetovalnica-objem-logo

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV ​

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI 

Ta politika velja za obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki jo izvaja Svetovalnica Objem, Kaja Ceglar s.p., Spodnja Draga 37a Ivančna Gorica, telefon 051 343 773, e-naslov: svetovalnica.objem@gmail.com.

OSEBNI PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

 • osnovni kontaktni podatki (ime, e-naslov)
 • podatki, ki so potrebni za izpolnitev naročila oziroma dostavo kupljenih izdelkov (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo v naslednjih primerih:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev ali izdelek)
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaše povpraševanje
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil)
 • uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov
 • statistične analize o prodaji naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.

ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler ste naročniki na naše novice oziroma nam niste dali zahteve za izbris podatkov. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oziroma do preklica te privolitve z vaše strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še pet let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oziroma dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.

PROSTOVOLJNOST POSREDOVANJA PODATKOV

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Skupaj s svojimi zaposlenimi so zavezani k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 1. da od nas kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov oziroma merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
  • kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki)
  • popravek netočnih osebnih podatkov
  • omejitev obdelave, kadar:
   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
   • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe
   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.
 1. pri Informacijskem pooblaščencu imate možnost vložiti pritožbo, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.