Skoči na vsebino

svetovalnica.objem@gmail.com

051 343 773

Svetovalnica-objem-logo

Predstavitev Svetovalnice Objem

  • od

Dobrodošli v Objem-u!

Sem Kaja Ceglar, po duši raziskovalka življenja in odnosov, komunikacije in zdravega čustvovanja, zaljubljena v svobodo bivanja in v lepši jutri za vsakega izmed nas. Od nekdaj me je zanimalo raziskovanje psihologije človeka in v zadnjih 10-ih letih sem poglobljena znanja in izkušnje iz tega področja nabirala še intenzivneje. Vsa moja pot pa se je v zadnjem letu prelevila v Svetovalnico Objem, kjer strankam ponujam ljubeče in varno okolje za raziskovanje sebe in njihovega notranjega sveta, za premagovanje stisk in omejujočih prepričanj ter prostor, kjer brez sodb lahko ustvarjajo nove poti do svojega lahkotnejšega, svobodnejšega in samozavestnejšega jutri!

Od kar pomnim, raziskujem mavrice naših življenj. Zanima me, kako se ljudje soočamo z življenjem, življenjskimi izzivi in sami s seboj, kako čustvujemo, kako premagujemo težke in stresne situacije, kako se na svoji poti podpiramo in kako se na drugi strani sabotiramo – bodisi v odnosih z drugimi bodisi v odnosu do sebe. Tudi mene osebno, je moje življenje peljalo skozi marsikatero življenjsko (pre)izkušnjo, kot tudi delavnico in mnoga izobraževanja, vse do mesta, kjer lahko ponudim podporo in oporo svojim strankam na njihovi poti raziskovanja lastnega življenja.

Sem terapevtka medicinske hipnoze in praktikantka integrativne psihoterapije z večletnimi izkušnjami individualnega in skupinskega dela z ljudmi in vsakodnevno hvaležna, da lahko čudovite stvari delim s čudovitimi ljudmi. V Svetovalnici Objem ponujam možnost osebne terapije in obisk sklopa petih delavnic za osebno rast ‘Boljša verzija sebe’.

Moje delo temelji na prepričanju, da je za zdravje posameznika nujno potrebno celostno delovanje iz nas samih. Biti v stiku s sabo, s svojimi prepričanji, čutenjem, razmišljanjem kot tudi s telesom, razumem kot najmočnejši temelj, da vsakodnevne izzive in odločitve sprejemamo v svoje dobro. Za naš boljši danes in jutri. Odmik od povezanosti s svojimi prepričanji, telesom ali na primer čustvi, v naših življenjih povzroča travme in ustvarja prepade. Čez njih sicer zmoremo vsaj nekaj časa skakati, ko pa se teh prepadov nabere preveč ali so pregloboki, smo naenkrat soočeni s samim seboj in s svojimi strahovi. Popadejo nas lahko občutki tesnobe ali pa svojo nemoč izražamo skozi prekomerno jezo. Rušijo se nam odnosi in občutki nemoči se stopnjujejo. V takih trenutkih se po navadi sprašujemo ‘Zakaj se to dogaja meni? ‘, ‘Kdo sem jaz?’, Kako to, da me nihče ne razume?’. Vsi se kdaj v življenju znajdemo v takih situacijah in obsedimo s takšnimi vprašanji. Pomembno pa je, kaj takrat storimo.

Prepričana sem, da smo za svoja življenja, svoje občutke, misli, dejanja in odnose, odgovorni sami. Mi smo tisti, ki se odločamo, kako bomo razmišljali, čustvovali, reagirali in mi smo tisti, ki gradimo odnose. V prvi vrsti odnos s samim seboj in posledično odnose z drugimi. Včasih pa se zgodi, da sami tega preprosto ne zmoremo. Lahko, da so stiske prevelike, da enostavno nimamo energije ali pa se počutimo izgubljene, ker ne vemo kje in na kakšen način naj se lotimo obremenjujočih, v tistem trenutku za nas brezizhodnih, občutkov ali misli.

V Objemu svojim strankam ponujam mojo podporo in pomoč na njihovi poti do stika s sabo in lahkotnejšega delovanja v vsakodnevnem življenju. Poleg tega, da jih lahko podprem na ravni zavestnega delovanja, jim lahko podporo in pomoč ponudim tudi v obliki hipnoz, kjer s terapijami medicinske hipnoze usmerjeno delam s podzavestjo stranke. S kombinacijo dela na zavestni in podzavestni ravni tako lahko tudi morebitne prepade med tema dvema svetovoma zmanjšujemo in ju približujemo – krepimo stik zavesti s podzavestjo.

V Objemu se torej stranke lahko vključijo v individualno delo z mano v sklopu osebne terapije, ki je prilagojena trenutni situaciji in izzivom s katerimi se sooča stranka. V procesu osebne terapije čas namenimo odkrivanju omejujočih prepričanj, ki stranko vlečejo v spiralo neugodja, neprijetnih občutkov in prepričanja, da gre vse samo na slabše. Ob moji podpori se v procesu osebne terapije stranke osvobajajo občutkov krivde, občutkov sramu in teže morebitnih travm. Skupaj drobiva strahove in ustvarjava trdne in zdrave temelje, da sama raste v tisto, kar je znotraj nje, kar ima močne korenine in odločno samozavedanje.

V kolikor pa si posamezniki želijo le lahkotnejšega izkustvenega znanja iz področja človeškega delovanja, kjer pridobijo veščine in orodja za učinkovitejše upravljanje s čustvi, z vsakodnevnim stresom in medosebnimi odnosi, se lahko odločijo za vključitev v sklop petih delavnic ‘Boljša verzija sebe’. Na delavnicah, v manjših, intimnih skupinah, ob moji podpori in vodenju, odkrivajo in ozaveščajo občutja ter razmišljanja, ki jih bremenijo, kot tudi trenutna omejujoča prepričanja, zaradi katerih se vrtijo v krogih neuspeha in občutkih ujetosti. Na delavnicah se skupaj učimo načinov, kako vzpostaviti in ohranjati zdrav odnos do sebe, kako se učinkoviteje zoperstaviti stresu, kako krepiti podporne misli in občutke ter kako prepoznati vedenja, ki vodijo k zastavljenim ciljem. Predvsem pa nas zanima, kako ohranjati in nadgrajevati samozaupanje in samozavest ter notranjo moč in občutek, da zmoremo.

Prepričana sem, da je vsak posameznik biser z mnogimi potenciali in (z)možnostjo zacveteti v polnosti, zato je vsakdo v Objemu slišan in razumljen, čas in prostor pa je namenjen njegovemu notranjemu raziskovanju in krepitvi tistih iskric, zaradi katerih je edinstven, poseben in unikaten.

V kolikor si napredka in osebne rasti želite tudi sami, vas toplo vabim v Objem.

Kaja Ceglar

M.: 051 343 773

@: svetovalnica.objem@gmail.com

www.svetovalnica-objem.si

 

FB #SvetovalnicaObjem

INSTA #svetovalnica-objem

Kaja Ceglar, terapevtka medicinske hipnoze in praktikantka integrativne psihoterapije z večletnimi izkušnjami individualnega in skupinskega dela z ljudmi, sem v projektu RRA LUR – PONI svoje znanje prelevila v SVETOVALNICO OBJEM, kjer strankam ponujam ljubeče in varno okolje za raziskovanje sebe in njihovega notranjega sveta, za premagovanje osebnih stisk in omejujočih prepričanj ter prostor, kjer brez sodb lahko ustvarjajo nove poti do lahkotnejšega, svobodnejšega in samozavestnejšega jutri!

V Svetovalnici Objem s strankami sodelujem bodisi individualno – v osebni terapiji, ki je prilagojena trenutni situaciji in izzivom s katerimi se sooča stranka bodisi v manjših skupinah, kjer se udeleženci v sklopu petih delavnic za osebno rast ‘Boljša verzija sebe’ učijo načinov, kako vzpostaviti in ohranjati zdrav odnos do sebe, kako se učinkoviteje zoperstaviti stresu, kako krepiti medosebne odnose ter lastne podporne misli in občutke.

Svoje stranke podpiram tako na zavedni kot podzavedni ravni s tehnikami medicinske hipnoze in na tak način zasledujem vizijo Svetovalnice Objem – okrepiti samozaupanje in notranjo moč posameznika ter njegov občutek, da zmore.

Vabljeni v Objem!