Skoči na vsebino

svetovalnica.objem@gmail.com

051 343 773

Svetovalnica-objem-logo

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja urejajo pogoje uporabe spletne strani, prijave in odjave na vse dogodke (seminarje, delavnice in vsa druga izobraževanja) ter nakup vseh elektronskih in fizičnih produktov, ki jih organizira oziroma zagotavlja Svetovalnica Objem, Kaja Ceglar s.p., Spodnja Draga 37a Ivančna Gorica, telefon 051 343 773, e-naslov: svetovalnica.objem@gmail.com.

Splošni pogoji poslovanja so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani podjetja in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek oziroma v času nakupa posameznega produkta v kakršni koli obliki veljajo Splošni pogoji poslovanja, ki so v tistem času objavljeni na spletni strani https://svetovalnica-objem.si.

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Podjetje si pridržuje pravico do napak na svojih spletni strani in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vse informacije, grafike in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine ipd.) na spletni strani podjetja so avtorsko delo podjetja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletni strani podjetja se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletni strani podjetja se lahko izjemoma reproducirajo izključno v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oziroma storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot spletna stran podjetja povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti kateri koli del vsebine spletne strani podjetja pod drugačnimi pogoji, mora pridobiti predhodno pisno dovoljenje podjetja. Če ti pogoji niso izpolnjeni skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin s spletne strani podjetja ni dovoljeno.

Ogledovanje vsebin spletne strani podjetja samodejno pomeni sprejemanje teh pogojev.

PRIJAVA NA DOGODKE IN PLAČILO KOTIZACIJE

Prijave na dogodek podjetje sprejema na elektronski naslov svetovalnica.objem@gmail.com in preko spletnih obrazcev, ki so na voljo na straneh posameznih dogodkov. Prejem in dokončnost prijave podjetje potrdi s povratnim elektronskim sporočilom udeležencu.

Kotizacija in plačilni pogoji so navedeni v predstavitvi posameznega dogodka na spletnih straneh. Plačilo kotizacije se izvede na TRR podjetja. Navodila za plačilo in plačilne pogoje udeleženec prejme na elektronski naslov, ki ga je uporabil ob prijavi na dogodek.

Prijava na sklop delavnic Boljša verzija sebe, ki se izvaja v več delih, vedno velja za celotno izobraževanje. Prijava in udeležba na zgolj posameznem terminu navedenega izobraževanja ni mogoča.

Če je za posamezen dogodek omogočeno obročno odplačilo, ima podjetje v primeru neplačevanja obrokov oziroma zamujanja z obroki s strani udeleženca pravico udeležencu prepovedati nadaljnje obiskovanje dogodka vse do poravnave vseh že zapadlih obrokov. V primeru daljše zamude s plačilom ima podjetje pravico podatke udeleženca posredovati pristojnim službam za izterjavo zapadlega zneska.

Račun za udeležbo na dogodku prejme udeleženec po izvedenem dogodku oziroma po izvedenem 1. modulu izobraževanja v primeru izobraževanj, ki potekajo v več delih, v elektronski ali fizični obliki. 

ODPOVED S STRANI UDELEŽENCA

Odpoved prijave na dogodek s strani udeleženca je veljavna zgolj v elektronski obliki na naslov svetovalnica.objem@gmail.com.

Skrajni rok za odpoved prijave na eno- do tridnevne dogodke je tri koledarske dni pred dogodkom, za dogodke, daljše od treh dni (npr. Boljša verzija sebe) pa 14 koledarskih dni pred pričetkom dogodka. Rok za odpoved prijave na individualno srečanje je 24 ur.

V primeru kasnejše odjave, kot je določena v zgornjem odstavku, lahko podjetje zaračuna do 75 % kotizacije za administrativne ter druge stroške in škodo, ki so nastali kot posledica odjave s strani udeleženca.

V primeru neudeležbe brez odjave lahko podjetje zaračuna kotizacijo v celoti.

Akontacija kotizacije, s katero udeleženec dokončno potrdi prijavo na dogodke, daljše od treh dni, je nevračljiva ne glede na datum odpovedi s strani udeleženca.

ODPOVED S STRANI PODJETJA

Podjetje si pridržuje pravico do odpovedi posameznega dogodka, o čemer bo udeležence obvestilo najmanj tri dni pred dogodkom. V primeru odpovedi dogodka s strani podjetja bo le-to morebitno že vplačano kotizacijo brez obresti povrnilo udeležencem najkasneje v roku sedmih dni od obvestila o odpovedi dogodka oziroma bo udeležencem omogočilo, da kotizacijo uporabijo za nakup drugih produktov ali storitev podjetja.

CENE

Vse cene za storitve in produkte, navedene na spletnih straneh podjetja, so brez DDV, saj podjetje ni davčni zavezanec.